הכיתה הטכניונית - כיתה על-אזורית של המרחב החינוכי תיכון עירוני ה'

הכיתה העל-אזורית של תיכון עירוני ה' היא 'הכיתה הטכניונית', המיועדת לתלמידות ולתלמידים המצטיינים במתמטיקה, סקרניים, חושבים ואוהבים את תחום המדעים.
תכנית הכיתה ייחודית ונערכת בשיתוף הטכניון בחיפה, מזה שנים רבות. בשנים האחרונות מועשרת התכנית במדעים, בנוסף למתמטיקה ברמה הגבוהה.
הלמידה בכיתה הטכניונית, בחטיבת הביניים, כוללת למידת מתמטיקה ברמה הגבוהה ביותר, פיתוח חשיבה לוגית ומתמטית, למידה והתנסות במעבדות הטכניון וקורס קדם אקדמי.
בתחילת הדרך מקבלים תלמידי הכיתה בטכניון "טעימה" מתחומי המחקר השונים ואחר כך בקורסים ממושכים יותר חוקרים נושאים כגון: ויטמינים ונושא הצלילה על כל היבטיה.
התכנית כוללת שעתיים שבועיות של העשרה בפיזיקה הכוללות התנסות בתהליכי חקר.
בנוסף, מוצע לתלמידים להשתלב בתכניות העשרה נוספות בתחום המדע.
התכנית מאפשרת לימודים אקדמאיים שונים:
קורס ההכנה ובחינת המיון
התלמידים נבחרים לכיתה על ידי הטכניון לאחר שעברו קורס במתמטיקה הנמשך 3 ימים בעירוני ה', ועברו את הבחינה בטכניון בסופו של הקורס.
מטרת הבחינה לבחון את יכולת הלמידה והחשיבה ולא את ידיעות התלמידים במתמטיקה .
תלמידות ותלמידי הכיתה הטכניונית לומדים בכיתות האם עם חברים שבחרו לפני הגעתם לעירוני ה', ולומדים את שיעורי המתמטיקה הטכניונית כקבוצה. בחרנו בדרך זו על מנת לאפשר לתלמידים ולתלמידות ליצור מעגל
חברים רחב ומגוון בשכבת הגיל שלהם. הנושא החברתי-ערכי הינו חשוב ומרכזי בעיננו.

הכיתה הטכניונית - לוח זמנים לרישום לשנת הלימודים התשפ"א

  • הרישום באתר האינטרנט של עיריית חיפה לכיתות ז' ולכיתה הטכניונית (על-אזורית): בין ה 14.1.20 וה 4.2.20.
  • הרישום לקורס ההכנה למבחן המיון לטכניונית – בערב ההסברה בטכניון ובערב הפתוח בבית הספר.
  • קורס ההכנה: 10,11,12 בפברואר 2020, בין השעות 16:00-18:30 בבניין הטנא, בעירוני ה'.
  • מבחן המיון: ב 14 בפברואר 2020 בשעה 09:00 בטכניון. 
בהצלחה לכל המועמדים.
הנהלת בית הספר.

בלוג הכיתה הטכניונית

כניסה למערכת