תפריט

תרגיל מחוזי ללמידה בחירום בעירוני ה' - ביום ה' ה 28 בנובמבר 2019

בתרגיל יפעלו התלמידים מהבית, החל מהשעה 14:00 עד 22:00, בשתי פעילויות חובה:

א. שיח חברתי/ רגשי מקוון במרחב הכיתתי שבאתר בית הספר יחד עם מחנכות הכיתה.

ב. ביצוע פעילות פדגוגית מתוקשבת ו/או השתתפות בהרצאה מקוונת.

התרגיל נועד לבחון את יכולת סביבות התקשוב לתמוך בלמידה רחבה במקביל, בכל רחבי הארץ.

תמונה - תרגיל מחוזי 2019
כניסה למערכת