הרישום לבתי הספר העל-יסודיים, יחל ב 27 בינואר 2020.

תאריך פתיחת הרישום, באתר עיריית חיפה,  הוא ה 27 בינואר 2020 (ולא כפי שנמסר קודם לכן).

סיום הרישום לקורס ההכנה ולמבחן המיון לכיתה הטכניונית ב 23.1.2020.

סיום הרישום בעיריית חיפה, ב 4.2.2020.

רישום שלב ב' לתכנית הטכניונית יתקיים בבניין הטנא, טרם חופשת הפסח.

כניסה למערכת