חזון בית הספר:  מצוינות במבט אישי

אנו פועלים לאפשר לכל תלמיד\ה לגלות את הטוב והכישרון הייחודי לו או לה.

אנו מאמינים שיחס אישי, דיאלוג חינוכי משמעותי ותחושת מוגנות הינם תנאים הכרחיים, המאפשרים לכל תלמיד לממש עצמו ולהצליח.

אנו מאמינים בערבות הדדית ובמעורבות כמפתח ליצירת חברה ראויה וערכית.

אנו מצפים מבוגרי עירוני ה', להיות מובילים חברתיים ולהיכלל בין מנהיגי העתיד של מדינת ישראל. 

הנחת היסוד היא שהמרחב החינוכי תיכון עירוני ה', משמש מקום מפגש לתלמידות ולתלמידים מגוונים בעלי צרכים שונים, רקע שונה, ויכולות שונות בתחומים רבים. 

לכולם/ן תקווה להצליח, תקווה להשתייך ולממש את הפוטנציאל שלהם/ן.

תפקידנו לשמש להם "מורי דרך" ולהוביל כל אחת ואחד ל"מצוינות במבט אישי".

 

יעדים מרכזיים בשנת התשפ"ב:

1.    העמקת הדיאלוג מורה-תלמיד: יחס אישי – תכנית מבט אישי והתווית דרך. 

2.    צמצום פערים, חיזוק הלמידה ושאיפה למצוינות כערך. 

3.    פדגוגיה: זכאות לצד הצטיינות אקדמית, גיוון דרכי ההוראה וההערכה.

4.    חינוך חברתי ערכי: זהות יהודית ישראלית, פלורליזם והתנדבות.

5.    שיפור בתחושת השייכות של המורות והמורים.

כניסה למערכת