התוכנית של עיריית חיפה מתקיימת כבר 10 שנים.

מטרת התוכנית לסייע לתלמידים ללמוד מתמטיקה ברמה גבוהה ומקצועות מדעיים, על מנת לאפשר להם להתקבל לפקולטות היוקרתיות במוסדות להשכלה הגבוהה.

המשתתפים בתוכנית הם תלמידי כיתות י' – י"ב אשר לומדים מתמטיקה ברמת 4-5 יחידות לימוד או לומדים מדעים ברמת 5 יחידות לימוד (ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי המחשב, רובוטיקה או ביו-טכנולוגיה).

התוכנית כוללת:

  • שני תגבורים שבועיים במתמטיקה ובמקצועות המדעיים.
  • תגבורים בקבוצות קטנות על ידי מורה הכיתה או מורה חיצוני.
  • תגבורים מעבר לשעות הלימודים.
  • יציאה לשלוש פעילויות העשרה מדעית במפעלי תעשיה, בתי חולים ואוניברסיטאות בארץ.

 

כניסה למערכת