אלו תלמידי בית הספר לדורותיהם שנפלו חלל בשירות המדינה ובפעולות טרור ואיבה:

ירון גדליה אשר שי יובל זאבי יונתן גולדצויג
גדליה ירון (ירוסלבסקי) אשר שי יובל זאבי יונתן (יותי) גולדצויג
נפל בי"ח באלול תשכ"ט, 01.09.1969 נפל בכ"ח באלול תשכ"ט, 11.09.1969 נפל בכ"ט בסיוון תש"ל, 03.07.1970 נפל בט' בטבת תשל"ב, 27.12.1971
בוגר תשכ"ו בוגר תשכ"ז בוגר תשכ"ט בוגר תש"ל
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרו סרטון לזכרו
אמנון אריאל אורי (אהרון) ממן פנחס (פיני) גברון רוני יונגמן
אמנון אריאל אורי (אהרון) ממן פנחס (פיני) גברון רוני יונגמן
נפל בי"ג בתשרי תשל"ד, 09.10.1973 נפל בי"ג בתשרי תשל"ד, 09.10.1973 נפל בי"ח בתשרי תשל"ד, 14.10.1973 נפל בכ"א בתשרי תשל"ד,  17.10.1973
בוגר תשכ"ח בוגר תשכ"ח בוגר תשכ"ו בוגר תשל"א
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרו סרטון לזכרו
אורי מגלי דב (דבלה) שמשון כהן אסף רבינא אוריאל (אורי) דאנגלי
אורי מגלי דב (דבל'ה) שמשון כהן אסף רבינא אוריאל (אורי) ד'אנג'לי
נפל בכ' באדר ב' תשל"ו, 22.03.1976 נפל בי"ט בשבט תשל"ז, 07.02.1977 נפל בז' באדר תש"מ, 24.02.1980 נפל בכ"ח בתשרי תשמ"ג, 14.10.1982
בוגר תשל"ד בוגר תש"ל בוגר תשל"ט בוגר תשל"ח
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרו סרטון לזכרו סרטון לזכרו
יצחק מאיר (איציק) הלוי קליין לוי יצחק (צחי) קמחי דן (דני) כץ בעז זגל
יצחק קליין יצחק (צחי) קמחי דן (דני) כץ בעז זגל
נפל בכ"ה בחשון תשמ"ג, 11.11.1982 נפל בכ"ב בניסן תשמ"ג, 05.04.1983 נפל בב' בטבת תשמ"ד, 08.12.1983 נפל בא' באלול תשמ"ה, 17.08.1985
בוגר תשל"ה בוגר תשמ"ב בוגר תשמ"ב
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרו  סרטון לזכרו
ירון פרידמן שי פלר רונן ישראלי תומר רופא
ירון פרידמן שי פלר רונן ישראלי תומר רופא
נפל בי"ב בשבט תשמ"ח, 31.01.1988 נפל בכ"א באלול תש"ן, 11.09.1990 נפל בט' בכסלו תשנ"א, 26.11.1990 נפל בו' בשבט תש"ס, 12.01.2000
בוגר תשמ"ז בוגר תשמ"ה
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרו
   
אורלי אופיר אלעד גרנדיר תומר-יוסף גוטרמן קמר אבו חאמד
נפלה בי"ח בניסן תשס"ב, 31.03.2002 נפל בח' באב תשס"ב,  17.07.2002 נפל בל' באדר א' תשס"ג, 03.03.2003 נפלה בא' באדר ב' תשס"ג, 05.03.2003
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרה סרטון לזכרו סרטון לזכרו סרטון לזכרה
טל קרמן
טל קרמן ניב-יה (הדס) דורבן מארק ביאנו יוסף ישעיהו קניג
נפלה בא' באדר ב' תשס"ג, 05.03.2003 נפל בד' באדר ב' תשס"ג, 08.03.2003 נפל בח' בתשרי תשס"ד, 04.10.2003 נפל בכ"ח בכסלו תשס"ה, 11.12.2004
פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים פרטים נוספים
סרטון לזכרה סרטון לזכרו
   
ראני חלבי
ראני חלבי
נפל בי"ד בכסלו תשע"ג, 28.11.2012
בוגר תש"ע
פרטים נוספים

תהא מנוחתם עדן ויהיו נשמותיהם צרורות בצרור החיים.

משפחת עירוני ה' מרכינה ראש, נוצרת ומוקירה את זכרם.

כניסה למערכת