סגן ירון גדליה 1969אשר שי יובל זאבי גולדצויג, יונתן
גדליה ירון (ירוסלבסקי)אשר שייובל זאבי יונתן (יותי) גולדצויג
י"ח באלול תשכ"ט, 01.09.1969כ"ח באלול תשכ"ט, 11.09.1969 כ"ט בסיוון תש"ל, 03.07.1970 ט' בטבת תשל"ב, 27.12.1971
תשכ"ותשכ"ז תשכ"ט תש"ל
פרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספים
סרטון לזכרוסרטון לזכרו  
flame1 flame1 flame1flame1
אמנון אריאלאורי (אהרון) ממןפנחס (פיני) גברון רוני יונגמן
אמנון אריאלאורי (אהרון) ממןפנחס (פיני) גברוןרוני יונגמן
 י"ג בתשרי תשל"ד, 09.10.1973 י"ג בתשרי תשל"ד, 09.10.1973 י"ח בתשרי תשל"ד, 14.10.1973 כ"א בתשרי תשל"ד,  17.10.1973
 תשכ"ח תשכ"ח תשכ"ו תשל"א
פרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספים
סרטון לזכרו סרטון לזכרו  
 flame1 flame1 flame1 flame1 
אורי מגלידב (דבלה) שמשון כהןאסף רבינא אוריאל (אורי) דאנגלי
אורי מגלידב (דבלה) שמשון כהןאסף רבינאאוריאל (אורי) ד'אנג'לי
 כ' באדר ב' תשל"ו, 22.03.1976 י"ט בשבט תשל"ז, 07.02.1977 ז' באדר תש"מ,   24.02.1980 כ"ח בתשרי תשמ"ג, 14.10.1982
 תשל"ד תש"ל תשל"ט תשל"ח
פרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספים
 סרטון לזכרו סרטון לזכרו סרטון לזכרו
 flame1 flame1flame1 flame1 
 הלוי קליין, יצחק מאיר 2 יצחק (צחי) קמחי  
יצחק קלייןיצחק (צחי) קמחידני כץ בעז זגל
 כ"ה בחשון תשמ"ג, 11.11.1982 כ"ב בניסן תשמ"ג, 05.04.1983ב' בטבת תשמ"ד, 08.12.1983א' באלול תשמ"ה, 17.08.1985
 תשל"ה תשמ"ב  תשמ"ב
פרטים נוספיםפרטים נוספים פרטים נוספים
 סרטון לזכרו סרטון לזכרו 
  flame1 flame1flame1flame1
    
ירון פרידמןשי פלררונן ישראליתומר רופא
 י"ב בשבט תשמ"ח, 31.01.1988 כ"א באלול תש"ן, 11.09.1990 ט' בכסלו תשנ"א, 26.11.1990 ו' בשבט תש"ס, 12.01.2000
תשמ"ז תשמ"ה  
פרטים נוספים

פרטים נוספים

סרטון לזכרו

פרטים נוספיםפרטים נוספים
 flame1 flame1flame1 flame1 
    
אורלי אופיראלעד גרנדירתומר גוטרמןקמר אבו חאמד
י"ח בניסן תשס"ב, 31.03.2002 ח' באב תשס"ב,  17.07.2002 ל' באדר א' תשס"ג, 03.03.2003א' באדר ב' תשס"ג, 05.03.2003
פרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספים
סרטון לזכרה סרטון לזכרוסרטון לזכרוסרטון לזכרה 
 flame1 flame1flame1flame1
טל קרמן  
טל קרמןניב-יה (הדס) דורבןמארק ביאנויוסף ישעיהו קניג
א' באדר ב' תשס"ג, 05.03.2003 ד' באדר ב' תשס"ג, 08.03.2003ח' בתשרי תשס"ד, 04.10.2003כ"ח בכסלו תשס"ה, 11.12.2004
פרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספיםפרטים נוספים
סרטון לזכרה סרטון לזכרו   
 flame1 flame1flame1  flame1
 ראני חלבי   
ראני חלבי   
י"ד בכסלו תשע"ג, 28.11.2012   
תש"ע   
פרטים נוספים   
 flame1   

קישור לדף יזכור, פרוייקט מחויבות אישית התשס"ה: אלון אמיר, דור שחר, יובל אדרעי, עריכה סופית: ניבה פרי

כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות