התנהלות בשעת חירום

בניין הטנא

טנא - ירי טילים

קומה עליונה (ג): חדרי המעבדות, כל חדרי הכיתות: התלמידים מתפנים לעבר קומת המרתף: חדר מל"א, המיסדרון הצמוד והמדרגות מתחת לקומת המזכירות.

קומות א+ב -התלמידים מתפנים לעבר אולם הספורט: כיתה שמגיעה ראשונה הולכת עד לסוף האולם. יש לדרוש מהתלמידים להתרכז יחד עם המורה המלווה על מנת  שהמורים יוכלו לבדוק את הנוכחות. 

מורי חנ"ג– יש להכניס את הכיתות המתעמלות במגרש  פנימה לתוך אולם הספורט בזמן התרגיל.

כיתות הקראוונים-פינוי לתוך המקלט החיצוני הסמוך לקראוון העליון. נכנסים לחדר הפנימי במקלט. במקרה והמקלט נעול-יש להגיע לתוך אולם הספורט (גם בתרגילים וגם בחירום).

אם תהיה התרעה מראש על ירי טילים כיתות הקראוונים יכנסו ראשונות למקלט החיצוני.

טנא - רעידת אדמה

הנחיות יסוד:

בעת התרחשות רעידת אדמה, מיקומה ונזקיה נתונים להערכה, אך לא לחיזוי מדויק. לכן, יש לזכור שכל דבר שיכול לזוז ולהישבר הוא מסוכן.

שלב א' –פינוי  מלא מהכיתות:

  • כל הקומה העליונה בבניין תתפנה דרך המדרגות הצרות בסוף הקומה העליונה. התלמידים והמורים ייצאו דרך שער החירום (דלת ירוקה) לכוון שער הרכבים (המגרש), לדרך העולה לבריכת השחייה של "מכבי חיפה".
  • קומות א+ ב' תתפנה בירידה דרך המדרגות הרחבות לקומת המזכירות ולעבור דרך המגרש. מהמגרש יש לצאת לכוון שער הרכבים ומשם לדרך העולה ל"מכבי".
  • כיתות הקראוונים יפונו משער הרכבים הצמוד לכיתות הקראוונים ליד המגרש. משם יש להמשיך עד לאזור הפינוי "מכבי".

שלב ב'- התכנסות  כל הכיתות במקום הפינוי: ב"מכבי" בחלק העליון  של הכביש הפנימי (אחרי הבריכה).

      במהלך הפינוי יש להתרחק מ:

  • כבלי חשמל
  • מכוניות
  • עצים
  • מבנים שעלולים להפוך למסוכנים, בזמן רעידה .

בניין הביכורים

ביכורים - ירי טילים

זמן ההתרעה העומד לרשותנו בחיפה הוא 60 שניות.

לכן עלינו להיכנס בהקדם האפשרי למרחבים המוגנים עם השמע האזעקה, תוך שמירה על זהירות שלא יפגעו תלמידים בריצה למרחב המוגן.

שלב א: כניסה למרחבים מוגנים

על כל מורה המלמד בכיתה להנחות את התלמידים לרדת למרחב המוגן ע"פ הרשימה בהמשך, כאשר המורה יוצא אחרון מהכיתה ומוודא שלא נשארו בה תלמידים.

אגף א, שכבת יב: נכנסים בשלב ראשון למסדרון ההנהלה. בשלב שני יכנסו למקלט הקטן, ליד הקפיטריה.

אגף ב קומה 2, שכבת יא: יורדים דרך גרם המדרגות הצפוני (מעל רחל) עד למסדרון 300 והמקלט הגדול לשני החדרים הפנימיים

אגף ב קומה 1, שכבת י: יורדים דרך גרם המדרגות הדרומי (מעל הספריה) לכיוון הספריה ומסדרון מעבדות הביולוגיה ומשם למקלט הגדול לשני החדרים הראשונים

אגף ב קומת כניסה, שכבת י: יורדים דרך גרם המדרגות הצפוני עד למסדרון 300 והמקלט הגדול לשני החדרים הראשונים

אגף ב קומה 1-, שכבת ט: יוצאים מהכיתות ונשארים במסדרון 1-. בשלב שני ירדו למסדרון 300

קראוונים ואולם ספורט: נכנסים למסדרון 300 ולמקלט הגדול בהתאם למיקום השכבה.

מעבדות ביולוגיה וכיתות קולנוע ישנות: נכנסים למסדרון ביולוגיה ולאחר מכן למקלט הגדול

שלב בדיקת נוכחות ואיתור תלמידים נעדרים:

לאחר שנכנסים למרחבים המוגנים מוודאים שהתלמידים מגיעים לנקודת הריכוז של כיתתם לפי הסימון על קיר המרחב המוגן.

על כל מורה לבצע בדיקת נוכחות של כיתתו ולהעביר את רשימת הנוכחות לרכז/ת השכבה.

שימו לב- השליטה בנוכחות וידיעה היכן נמצא כל תלמיד היא קריטית.

ישנו צוות שתפקידו הוא לסרוק את כל בית הספר ולאתר את התלמידים שלא הגיעו למרחב המוגן.

ביכורים - רעידת אדמה

בעת רעידת אדמה תישמע בכריזת בית הספר התרעה על רעידת אדמה המופעלת אוטומטית על ידי מערכת לניטור רעידות אדמה ומקדימה במספר שניות את רעידת האדמה שנחוש.

לכן עם השמע ההתרעה יש לצאת בהקדם משטח בית הספר למרחב הפתוח, למקום מרוחק ממבנים, קווי מתח וכו'

אופן הפעולה:

אגף א' שכבת י"ב: יוצאים דרך שער 'רחבת השמיניסטים' ויורדים לחניית 'מכבי'

אגף ב' שכבת י"א: יוצאים דרך הכניסה הראשית ויורדים לחניית 'מכבי'.

אגף ב' שכבת י': יוצאים דרך שער הספקים ויורדים לתחנת קו 12.

מעבדות ביולוגיה וקולנוע ישן: יוצאים דרך שער הספקים ויורדים לתחנת קו 12.

אגף ב' שכבת ט': יוצאים דרך שער היציאה לטנא לחניית הטנא

קראוונים, אולם: יוצאים דרך שער היציאה לטנא לחניית הטנא

מעבדות, תאטרון, קראוונים: יוצאים דרך שער הספקים ויורדים לתחנת קו 12.

כניסה למערכת