מגמת היסטוריה

תוכנית הלימודים בהיסטוריה בחטיבה עליונה

כיתה י',  מחצית א'

לימודי פרק ראשון לבגרות במסגרת ה 70% – תקופת הבית השני

קישור לאתר המפמ"רית עם פרוט מיקוד נושאי הלימוד

כיתה י',  מחצית ב'

לימודי נושא הלאומיות בישראל ובעמים (פרק  2 לבגרות) במסגרת ה70%

תלמידי השכבה ייבחנו במועד חורף בשנה"ל הבאה.

הערכה חלופית תתבצע בשנה"ל הבאה במחצית ב'

כיתה י"א,  מחצית א'

תלמידי השכבה ייבחנו בבחינת הבגרות במועד קיץ תשע"ט

לימודי נושא הלאומיות בישראל ובעמים (פרק  2 לבגרות) במסגרת ה70%    

כיתה י"א,  מחצית ב'

לימוד פרק 3-4 לבגרות, בונים מדינה במזרח התיכון

דרכי ההערכה ייקבעו על ידי צוות ההיסטוריה בהמשך השנה

קישור לאתר המפמ"רית עם פרוט מיקוד נושאי הלימוד

  • יתכנו שינויים במשקלים בהתאם לכפוף להחלטת צוות ההיסטוריה.

תוכנית הלימודים בהיסטוריה בחטיבה עליונה

שכבת י מחצית א

תכנית לימודים

אופני ההערכה

משקלים

תקופת הבית השני

עבודה הורדוס

20%

מבחן כיתתי

30%

מבדק/בחן/הגשה

5%

מבחן שכבתי

35%

תלמידיות

10%

שכבת י"א מחצית א

תכנית לימודים

אופני ההערכה

משקלים

לאומיות בישראל ובעמים

עבודה הרצל

15%

מבחן כיתתי

30%

מבחן שכבתי

35%

מבדק/הגשה

10%

תלמידיות

10%

כניסה למערכת