רובוטיקה

רכז מגמה: מיכאל שקולניטסקי

חטיבת ביניים

כיתה ז':

רובוט אוטונומי – הקניית מיומנויות תכנון, בנייה, תכנות והפעלה.

חטיבה עליונה

כיתה י':

יסודות של מקצועות הבסיס ( תורת החשמל, אלקטרוניקה ספרתית, רובוטיקה, בקרה, תכנות מיקרובקרים.

כיתה י"א:

מערכות מכטרוניות (אלקטרוניקה תקבילית וספרתית, מכניקה, בקרה, מחשבים ומיקרובקרים.

כיתה י"ב:

בניית רובוט אוטונומי ('רובונר' או רובוט בשירות האדם והחברה) הפועל לפי דרישות תחרות הרובוטיקה הלאומית. הגשה לבחינת בגרות – עבודת גמר 5 יח"ל במערכות מכטרוניקה.

כניסה למערכת