מדעי החברה: פסיכולוגיה וסוציולוגיה

מקצוע מורחב – פסיכולוגיה

פסיכולוגיה – כיתה י'

שם המורה: ליאת זיו

היקף המקצוע: 2 יחידות לימוד ( מתוך 5) הנלמדות במסגרת של 6 ש"ש.

תיאור כללי:

במסגרת לימודי פסיכולוגיה יכיר התלמיד תאוריות וזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה. ירכוש שפה חדשה של מושגי ייסוד הייחודיים למקצוע. יפתח את החשיבה המדעית דרך היכרות עם מחקרים קלאסיים וחדשים בתחום. במהלך הלימודים יהיה דגש על יישום הלימוד התיאורטי לניתוח תופעות התנהגותיות מחיי היומיום והבנת מורכבות ההתנהגות האנושית.

נושאים מרכזיים:

מבוא: הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים

למידה: הגדרת המושג "למידה" , מהי למידה ע"י התניות, ע"י חיקוי ומהי למידה קוגניטיבית.

לחץ: מודלים המסבירים מהו לחץ, וכיצד מתמודדים עם לחץ.

אישיות: תאוריית האישיות של פרויד, וקרל רוג'רס.

פסיכולוגיה התפתחותית: מהי התקשרות וכיצד היא משפיעה על התפתחות האישיות. כיצד מתפתחת האישיות לפי פרויד ואריק אריקסון.

פסיכולוגיה חברתית: חשיבה חברתית, עמדות, דעות קדומות, השפעה חברתית ואלטרואיזם.

 

שקלול הציון:

ציון הבחנים והמבחנים בכיתה י' יהווה 15% מציון ה-70% במקצוע

מחצית א': בחן 15%, בחינה 35%.

מחצית ב': בחן 15%,  בחינה 35%.

30% מהציון הסופי מתבסס על עבודת הערכה חלופית – בנושא תאוריית האישיות של פרויד והתאוריה ההתפתחותית של פרויד.

ספרי הלימוד:

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש ראשון, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שני, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שלישי, הוצאת רכס, אבן יהודה.

פסיכולוגיה – כיתה י"א

שם המורה: ליאת זיו

היקף המקצוע: 2 יחידות לימוד ( מתוך 5) הנלמדות במסגרת של 6 ש"ש.

תיאור כללי:

במסגרת לימודי פסיכולוגיה יכיר התלמיד תאוריות וזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה. ירכוש שפה חדשה של מושגי ייסוד הייחודיים למקצוע. יפתח את החשיבה המדעית דרך היכרות עם מחקרים קלאסיים וחדשים בתחום. במהלך הלימודים יהיה דגש על יישום הלימוד התיאורטי לניתוח תופעות התנהגותיות מחיי היומיום והבנת מורכבות ההתנהגות האנושית.

נושאים מרכזיים:

מבוא: הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים

למידה: הגדרת המושג "למידה" , מהי למידה ע"י התניות, ע"י חיקוי ומהי למידה קוגניטיבית.

לחץ: מודלים המסבירים מהו לחץ, וכיצד מתמודדים עם לחץ.

אישיות: תאוריית האישיות של פרויד, וקרל רוג'רס.

פסיכולוגיה התפתחותית: מהי התקשרות וכיצד היא משפיעה על התפתחות האישיות. כיצד מתפתחת האישיות לפי פרויד ואריק אריקסון.

פסיכולוגיה חברתית: חשיבה חברתית, עמדות, דעות קדומות, השפעה חברתית ואלטרואיזם.

 

 

שקלול הציון:

70% מהציון יתבסס על מבחנים.

מחצית א': בחן 15%, בחינה 40%, בחינה 45%.

מחצית ב': בחן 15%,  בחינה 30%,  מתכונת 55%.

30% מהציון הסופי מתבסס על עבודת הערכה חלופית, שהוגשה בכיתה י' –  בנושא תאוריית האישיות של פרויד והתאוריה ההתפתחותית של פרויד.

ספרי הלימוד:

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש ראשון, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שני, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שלישי, הוצאת רכס, אבן יהודה.

פסיכולוגיה – כיתה י"ב

שם המורה: רוית סובול

היקף המקצוע: 2 יחידות לימוד ( מתוך 5) הנלמדות במסגרת של 6 ש"ש.

תיאור כללי:

במסגרת לימודי פסיכולוגיה יכיר התלמיד תאוריות וזרמים מרכזיים בפסיכולוגיה. ירכוש שפה חדשה של מושגי ייסוד הייחודיים למקצוע. יפתח את החשיבה המדעית דרך היכרות עם מחקרים קלאסיים וחדשים בתחום. במהלך הלימודים יהיה דגש על יישום הלימוד התיאורטי לניתוח תופעות התנהגותיות מחיי היומיום והבנת מורכבות ההתנהגות האנושית.

נושאים מרכזיים:

מבוא: הגדרת הפסיכולוגיה ותחומי עיסוקיה המדעיים

למידה: הגדרת המושג "למידה" , מהי למידה ע"י התניות, ע"י חיקוי ומהי למידה קוגניטיבית.

לחץ: מודלים המסבירים מהו לחץ, וכיצד מתמודדים עם לחץ.

אישיות: תאוריית האישיות של פרויד, וקרל רוג'רס.

פסיכולוגיה התפתחותית: מהי התקשרות וכיצד היא משפיעה על התפתחות האישיות. כיצד מתפתחת האישיות לפי פרויד ואריק אריקסון.

פסיכולוגיה חברתית: חשיבה חברתית, עמדות, דעות קדומות, השפעה חברתית ואלטרואיזם.

 

שקלול הציון:

70% מהציון יתבסס על מבחנים.

מחצית א': 2 בחינה קטנה 30% בחינה מורחבת 70% ומטלה 15% (ראו למטה).

מחצית ב': בחינה 40%,  בחינה מסכמת 60% ומטלה 15% (ראו למטה).

30% מהציון יתבסס על 2 עבודות: 1.תתייחס לתאוריית האישיות של פרויד ולתאוריה ההתפתחותית של פרויד להגשה עד סוף מחצית א' (15%)

  1. תתייחס לנושא האלטרואיזם להגשה במהלך מחצית ב' (15%).

ספרי הלימוד:

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש ראשון, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שני, הוצאת רכס, אבן יהודה.

בראל ציפי, נוימאייר מרים (2013). מפגשים עם הפסיכולוגיה, מפגש שלישי, הוצאת רכס, אבן יהודה.

מקצוע מורחב – סוציולוגיה

סוציולוגיה – כיתה י'

שם המורה: דרורית כהן

היקף המקצוע: 2 יחידות לימוד ( מתוך 5) הנלמדות במסגרת של 6 ש"ש – 3 ש"ש בכיתה י' ו-3 ש"ש בכיתה יא'.

תיאור כללי:

תוכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו. שתי היחידות הנלמדות כיום עוסקות בתרבות בה אנו חיים, המשפחה בעבר לעומת המשפחה הפוסט-מודרנית, השפעת הסביבה על עיצוב אישיותו וחייו של האדם לאורך חייו וכן הקבוצה החברתית כמרכיב חשוב  בחיי הפרט והחברה. נושאי הלימוד קשורים לאקטואליה ולחייו של התלמיד.

 

נושאים מרכזיים:

בשנה"ל הנוכחית נכיר את מקצוע הסוציולוגיה, הנלמד כחלק ממקצוע מוגבר. נתמקד בנושא תרבות: הבנת מושג התרבות ומרכיביו. הכרת תרבויות שונות, ניתוחן והשוואה ביניהן. הכרת המאפיינים הפלורליסטיים של התרבות בישראל, הבנת הבעיתיות של המגע הבין תרבותי בחברה הישראלית והכרת דרכי ההתמודדות השונות.

במידה ונספיק נעסוק השנה גם בנושא קבוצה: הבנת הפונקציות שממלאות קבוצות בחברה, והכרה בחשיבותן. פיתוח עמדה לגבי מידת הקונפורמיות הרצויה של היחיד לקבוצה.

כאמור לעיל, בכיתה יא' יושלמו יתר הנושאים במקצוע ובסוף השנה (יא') ייגשו התלמידים לבחינת בגרות חיצונית.

שקלול הציון בכיתה י':

ציון הבחנים והמבחנים בכיתה י' יהווה 15% מציון ה-70% במקצוע.

מחצית א': 15% מש"ב, בחינה 35%

מחצית ב': מש"ב 15%, בחינה 35%

30% מהציון הסופי במקצוע (כלומר מה-2 יח"ל) יתבסס על עבודת הערכה חלופית: תתייחס לספר תרבות להגשה במהלך מחצית ב'.

ספרי הלימוד:

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. תרבות, הוצאת רכס, אבן יהודה.

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. קבוצה, הוצאת רכס, אבן יהודה.

סוציולוגיה – כיתה י"א

שם המורה: רוית סובול

היקף המקצוע: 2 יחידות לימוד ( מתוך 5) הנלמדות במסגרת של 6 ש"ש.

תיאור כללי:

תוכנית הלימודים בסוציולוגיה עוסקת בקשר שבין האדם והחברה הסובבת אותו. שתי היחידות הנלמדות כיום עוסקות בתרבות בה אנו חיים, המשפחה בעבר לעומת המשפחה הפוסט-מודרנית, השפעת הסביבה על עיצוב אישיותו וחייו של האדם לאורך חייו וכן הקבוצה החברתית כמרכיב חשוב  בחיי הפרט והחברה. נושאי הלימוד קשורים לאקטואליה ולחייו של התלמיד.

נושאים מרכזיים:

תרבות: הבנת מושג התרבות ומרכיביו. הכרת תרבויות שונות, ניתוחן והשוואה ביניהן. הכרת המאפיינים הפלורליסטיים של התרבות בישראל, הבנת הבעיתיות של המגע הבין תרבותי בחברה הישראלית והכרת דרכי ההתמודדות השונות.

קבוצה: הבנת הפונקציות שממלאות קבוצות בחברה, והכרה בחשיבותן. פיתוח עמדה לגבי מידת הקונפורמיות הרצויה של היחיד לקבוצה.

חברות: הבנת החברות שתהליך דינמי של יחסי גומלין בין היחיד

לסוכני חברות בחברתו. הכרת דגמים אחדים של תהליך החיברות בטיפוסי

חברות שונים.

מוסד המשפחה: הבנה שהמשפחה היא תופעה חברתית אוניברסלית המוכרת בצורות שונות בכל החברות ובכל התקופות. הבנה שהמשפחה תורמת למילוי צרכים חברתיים בסיסיים, בהיותה בעלת חשיבות ראשונה ביצירת הקשר בין הפרט לחברה.

 

שקלול הציון:

70% מהציון יתבסס על מבחנים.

מחצית א': 15% מש"ב, בחינה מסכמת תרבות 45% ובחינה 40%.

מחצית ב': מש"ב 15%,  בחינה 30%, מתכונת 55%.

30% מהציון מתבסס על עבודת הערכה חלופית שהוגשה בכיתה י'.

ספרי הלימוד:

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. תרבות, הוצאת רכס, אבן יהודה.

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. קבוצה, הוצאת רכס, אבן יהודה.

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. חברות, הוצאת רכס, אבן יהודה.

נ' נוה, ר'אלעד, א' רן (2003). סוציולוגיה: במעגלי החברה. מוסד המשפחה, הוצאת רכס, אבן יהודה.

כניסה למערכת