עירוני ה' ברשימת בתי הספר המצטיינים של משרד החינוך לשנת התשפ"א

מצטיינים התשפא
המרחב החינוכי תיכון עירוני ה' דורג על ידי משרד החינוך בין בתי הספר המצטיינים ביותר לשנת תשפ"א.
עירוני ה' זכה להערכה מיוחדת על הצלחתו בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי והערכי.

בתי הספר נבחנו על פי מדדים כגון: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, גיוס לצה"ל, שירות אזרחי, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות ומידת השיפור.

משרד החינוך פרסם ב 18 באוגוסט 2021 את רשימת 313 מוסדות החינוך של החטיבה העליונה, אשר הצטיינו בתחום הערכי, החברתי והלימודי. 

בחירתם של בתי הספר הזוכים התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור שחוללו מוסדות החינוך.

שרת החינוך, ד"ר יפעת שאשא ביטון: "מערכת החינוך התברכה באנשי חינוך, מנהלים ומורים, שמובילים את תלמידי ישראל ומצעידים אותם להישגים מרשימים בכל תחומי החיים. תלמידים ותלמידות אלו הם דור העתיד של מדינת ישראל. אנשי החינוך הזוכים מבססים את תחושת השייכות של התלמידים לקהילה, נוטעים בהם ערכים ומעניקים להם כלים משמעותיים לחיים. אני מברכת אותם על עשייתם החינוכית, שיש לה השפעה עצומה על כלל החברה הישראלית ועל עתיד מדינת ישראל".

מנכ"ל משרד החינוך, תא"ל במיל' יגאל סלוביק: "המנהלים והמורים הזוכים בפרס מייצגים את כל צבעי הקשת של החברה הישראלית, על כל גווניה. אני מברך אותם על זכייתם בפרס כהוקרה על הישגיהם המרשימים, הראויים לכל הערכה. אני מאחל להם שיעמידו עוד שורה של אנשי חינוך מובילים שילכו בעקבותיהם, ויצמיחו דור של תלמידים שיצעידו אותנו לקדמת הבמה.

בשנת הלימודים הנוכחית נכללו בסך הכל 784 חטיבות עליונות שעמדו בתנאי הסף, ומתוכן 313 חטיבות זכו בתגמול. 56% מתוכן הן חטיבות במגזר היהודי-ממלכתי, 26% ממלכתי-דתי, 11% מהחינוך הערבי, 3.4% מהחינוך החרדי, 1.9% מהחינוך הדרוזי, ו-1.9% מהחינוך הבדואי.

החטיבות העליונות הזוכות, פרוסות לאורך כל המדינה (מהגולן ועד אילת) בכל המחוזות והמינהלים של משרד החינוך, בערים הגדולות, בעיירות וביישובים, בקיבוצים ובמושבים, במרכז ובפריפריה, חטיבות עליונות שבבעלות הרשויות המקומיות, בבעלות רשתות החינוך השונות וחטיבות עליונות עצמאיות.

להלן פירוט המדדים וגמול הכספי:

בהישגים הערכיים-חברתיים, נכללו המדדים:

  • שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. כמו כן, מידת השיפור בהשוואה להישגים קודמים.
  • חישוב הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי/לאומי ומניעת נשירת תלמידים נערך בהשוואה למוסדות דומים לפי מגזר/או מגזר וסוג פיקוח.

בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים:

ההישגים לאור מבחני המיצ"ב ביסודי ובחט"ב ולאור מדדי הטיפוח, אחוז הזכאות לבגרות, אחוז הצטיינות במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

רשימת 313 בתי הספר הזוכים בתגמול. 

רשימת 784 בתי הספר שעברו את תנאי הסף.

קישור להודעת משרד החינוך.

 תודה רבה למורי בית הספר המסורים,
המאמינים בכל תלמיד ותלמידה
ועושים כל מאמץ להביאם להצטיינות בכל התחומים.
יישר כוח לכל הצוות החינוכי בעירוני ה'!
כניסה למערכת