מצורף פירוט נהלים לפתיחת שנה"ל תשפ"ג, פעילות בית הספר עד לפתיחת שנה"ל ועוד.

כניסה למערכת