,הורים שביצעו הרשמה דרך העירייה לחט"ב עירוני ה' וטרם מילאו את טופס הרישום הישיר לבית הספר

.מתבקשים למלא את טופס ההרשמה מטעם עירוני ה' בקישור הבא

,בברכה
הנהלת חטיבת הביניים

כניסה למערכת