צפייה במחזמר "קזבלן" לקראת סיום שנה"ל בחט"בסמינר 'משואה לתקומה' בשכבת י"אגמר הגמרים תשפ"ב ע"ש מודי בר און ז"למפגש תלמידי שכבת י"א עם ראש הממשלה נפתלי בנטאליפות השחמט של עירוני ה' תשפ"בטיול שכבת ז' לצפת'ערב שורשים בשכבת זתלמידי שכבת ח' בפעילות סנפלינג במסגרת תוכנית מל"ח הארץשכבה ט' בפיקניק שכבתי בגבעת העזים וסיכום המסע בחט"בטקסי חלוקת תעודות והצטיינות